Utbildningar för proffs

Idag ställs höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. Med en välutbildad personal minimerar du risken för olyckor, sjukfrånvaro och skadeståndskrav.
Vi på Sohlbergs erbjuder dig och ditt företag olika branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner. Godkänd elev får ett kompetensbevis med foto.Fallskydd
Utbildningen vänder sig till alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Kurstid: 4 timmar teori med praktikHeta arbeten
En utbildning för alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare*. Utbildningen varvar praktik med teori och går igenom allt från arbetsmiljöplanen och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter till brandkunskap och praktisk övning.
* Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats.

Kurstid: 6,5 timmar

Stäng