LagerService

Låt oss ta hand om ditt lager!

Sohlbergs LagerService är ett system för lagerhållning hos kund. Vi tar totalansvar för skötseln och driften av ett för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre ekonomi. Okomplicerad och bekymmersfri lagerhållning helt enkelt!

Fördelar med lagerservice

Vi diskuterar vilka behov som finns för er verksamhet och för ert bolag. Med detta som underlag gör vi en kalkyl som visar hur mycket pengar ni kan spara. Vi ger sedan förslag på en lösning helt anpassad till era specifika behov.

Bestämmer ni er för att testa fastställer vi tillsammans med er en nivå för ett min- och maxlager. Det handlar om att hitta en för er optimal nivå som gör att ni inte riskerar att få slut på något men samtidigt inte har för mycket i lager. Har ni kvar gammalt förbrukningsmaterial används detta först.

I samråd med er bestämmer vi exakt hur det ska se ut på plats, om det t.ex. ska finnas låsbara utrymmen för förvaring av artiklar som ni vill hålla nere åtgången på. Vid behov kan vi vara behjälpliga att ta fram lämplig inredning.

Hur täta besöksintervaller behöver ni? Under besöken kommer vi att ha en muntlig kontakt där vi snabbt går igenom framtida behov och anpassar sortimentet efter detta. Vi städar också upp bland artiklarna och fyller på enligt överenskommelse. Detta gör vi givetvis utan extra kostnad.

Stäng